FAQ - Frågor och svar

5 arbetsdagar efter att vi fått in dina originalfiler. Leveranstiden räknas från att alla filer och ljud kommit till oss och allt är klart för tryckning. Ta gärna hänsyn till att det kan behövas fler dagar för godkännande av korrektur och frågor och synpunkter från oss angående dina tryckfiler. T.ex kan vi vid provtryck upptäcka att text blir svårläst, bilder ligger för nära kanten och det kan behövas justeras av er innan produktionen kan börja tryckas

Det finns två olika tillverkningsmetoder då man vill framställa en CD Kopiering eller pressning

Med CD-pressning menas en tillverkningsmetoden utgår från en glasmaster som man sedan "pressar" varje CD. Detta är den vanligaste tillverkningsmetoden då man vill producera en större upplaga +500 stycken CD skivor.  Leveranstiden är längre på CD pressning än om man gör en CD kopiering, men styckpriset blir betydligt billigare.

Då vi gör en CD-kopiering så använder vi professionella CD-r skivor, med vit tryckbar ovansida. Skivorna kopieras automatiskt i an CD robot, som består av en mängd CD brännare liknande de man har i en hemmadator. Skivorna trycks sedan med ett tryck och lackeras för att ge trycket bra beständighet. 

Fördelen med denna tillverkningsmetod är att leveranstiderna blir kortare än vid en CD-pressning

Ja det är obligatoriskt då du ska massproducera en CD-skiva. Oavsett om du gjort all musik själv, eller den är skriven av en annan person så måste man anmäla produktionen till vilket du gör online på ncb.dk. Läs gärna mer på:
https://skivfabriken.se/anmala-sin-musik-till-ncb/

Vi trycker Digipak, Digifile, kartongficka. Även kallat pappficka vårt tryckeri i Falkenberg. Vill du veta mer om dessa fodral och vad som skiljer dem åt så titta på denna sida:

DIGIPAK, DIGISLEEVE, DIGIFILE. VAD SKILJER DESSA ÅT?