Mange som skal lage sin første plateproduksjon spør seg selv hvordan de skal registrere musikken til NCB. Vi vil prøve å forklare hvorfor du bør rapportere og hvordan det fungerer på denne siden.

Slik fungerer NCB

NCB – Nordic Copyright Bureau er en organisasjon som forvalter rettighetene til tilknyttede nordiske og baltiske komponister, tekstforfattere og produsenter i forbindelse med produksjon og produksjon av for eksempel CD-er. Organisasjonens hovedkontor ligger i København og eies blant annet av STIM i Sverige.

NCBs oppgave er å overvåke og betale erstatning til den som har skrevet musikken når noen produserer en fysisk kopi, for eksempel en CD, med vedkommendes arbeid på. Alle som produserer en umodifisert versjon av det tilknyttede verket trenger ikke å ha forfatterens tillatelse til det, men kun NCBs. Faktisk er det slik at en tilknyttet forfatter ikke engang har rett til personlig å gi sin tillatelse eller nekte slik innsending, ettersom han signerte disse rettighetene, for alle sine verk til NCB, da han ble medlem.

Mange ganger er det samme person som har skrevet musikken og tatt ut CD-en. Du må fortsatt sende inn en melding til NCB for å ha rett til å masseprodusere verkene. Beløpet du betaler inn vil imidlertid bli utbetalt til samme person, bortsett fra et administrativt gebyr som NCB krever.

Kun administrasjonsgebyr for egne arbeider

Siden 2015 betaler du kun et administrasjonsgebyr på 675 SEK når du produserer en CD med musikk der du selv er forfatter. Tidligere måtte man betale royalties akkurat som for verk med opphavsrettsbeskyttet musikk og så måtte man vente 6 måneder på å få pengene selv.

Hva tar NCB for vernede verk?

Hvis du ikke er opphavspersonen til musikken du ønsker å sette på en plate, betaler du royalty basert på blant annet utgivelsespris, opplag og lengde Du kan beregne prisen hos NCB på deres side ved å følge denne lenke: http://www .ncb.dk/index.php?page_id=4943

Hvordan rapporterer du NCB?

Du registrerer din produksjon online på www.ncb.dk. Det finnes gode guider som hjelper deg hele veien.

Hva skjer etter at jeg har betalt NCB?

Så snart du har registrert og betalt for din NCB-lisens, vil vi motta et varsel om dette og kan starte plateproduksjonen din.